Trắc nghiệm kỹ năng hoạt động thanh niên

10 câu 5 phút

Trạng thái:

Cùng test một số kiến thức về kỹ năng, xem mình đã học được những gì và giải được bao nhiêu câu trong bộ trắc nghiệm này nè!! chúc các bạn may mắn!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Quốc Thống

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh Nga

Huỳnh Nga

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:56

Lê Quốc Thống

Lê Quốc Thống

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:44

Nguyễn Bùi Bảo Trân

Nguyễn Bùi Bảo Trân

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:23

 • 04

  Nguyễn Bùi Gia Bảo

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:01:38

 • 05

  Lê Thị Mỹ Thoa

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:05:00

 • 06

  Duy Linh Phan

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:02:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan