Liên hệ

Liên hệ

176 11/11/2019

Thông tin về Hội thi liên hệ:

TS. Trần Thị Ngọc Yến - Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh

Điện thoại: 0948281264

Email: yenttn@vinhuni.edu.vn

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Lê Hùng Việt

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.