DAO TAO HOI NHAP

4 câu 2 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hong Gia Hao

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tuyết Nhung

Tuyết Nhung

HẠNG

2

Số điểm 75%

Hong Gia Hao

Hong Gia Hao

HẠNG

1

Số điểm 100%

Ryan Tran

Ryan Tran

HẠNG

3

Số điểm 75%

 • 04

  Nguyễn Xuân Yến

  Số điểm: 50%

 • 05

  Trần Ngọc Hương Nhiên

  Số điểm: 50%

 • 06

  Trần Đình Thế

  Số điểm: 50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn