THÔNG TIN CUỘC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM 2019

THÔNG TIN CUỘC THI PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM 2019

611 01/11/2019

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống tội phạm

 trong Đoàn viên và người lao động năm 2019

 

          Thực hiện Hợp đồng trách nhiệm số 09/HĐ-BCĐ giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, TP& TNXH tỉnh Đồng Nai về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người và Quỹ phòng chống tội phạm năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống tội phạm trong đoàn viên và người lao động (ĐV& NLĐ) năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Thông qua cuộc thi nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả và mở rộng đối tượng được tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua hình thức trực tuyến.

- Việc tổ chức cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, tiết kiệm, thu hút sự tham gia tích cực của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống tội phạm trong ĐV& NLĐ năm 2019

 2. Nội dung thi: Kiến thức Luật phòng, chống ma túy; Bộ Luật hình sự, Luật an ninh mạng…

3. Quy mô, thời gian cuộc thi:

Cuộc thi được tổ chức và triển khai rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, cán bộ chiến sĩ LLVT, sinh viên đang làm việc, học tập trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cuộc thi được tổ chức thành 03 đợt:

- Đợt 1: từ 15h00’ ngày 09/11/2019 đến 23h00’ ngày 16/11/2019

- Đợt 2: từ 00h00’ ngày 17/11/2019 đến 23h00’ ngày 23/11/2019

- Đợt 3: từ 00h00’ ngày 24/11/2019 đến 23h00’ ngày 30/11/2019

Tổng kết trao giải thưởng vào ngày 08/12/2019

4. Phạm vi và đối tượng dự thi:

+ Đối tượng dự thi:

- Cán bộ công đoàn các cấp, đoàn viên công đoàn ở các CĐCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (kể cả các CĐCS không thuộc phạm vi quản lý của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai);

- Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Lao động là người nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Đối tượng không được tham gia cuộc thi:

- Thành viên Ban Tổ chức, Tổ biên soạn đề thi, thư ký của cuộc thi.

- Các cá nhân thuộc đối tượng dự thi nhưng đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc mất (hạn chế) năng lực hành vi dân sự.

5. Hình thức thi

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào Phần mềm Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống tội phạm trong ĐV& NLĐ năm 2019

Đăng nhập vào cuộc thi bằng 02 cách:

- Đăng nhập trực tiếp bằng đường link trên máy tính bàn (PC) hoặc Laptop.

- Đăng nhập bằng cách quét mã QRcode trên điện thoại thông minh (Smartphone).

Mỗi thí sinh được thi tối đa 05 (năm) lần trong mỗi đợt. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.

6. Khen thưởng

+ Giải thưởng theo đợt (giải cá nhân):

- 01 giải nhất trị giá 3.000.000đ

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000đ

- 03 giải ba, trị giá mỗi giải 1.000.000đ

- 06 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000đ

Mỗi giải thưởng kèm theo bằng khen của LĐLĐ tỉnh

+ Giải tập thể (tính cả 03 đợt)

- Giải đơn vị (Công đoàn cấp trên cơ sở) có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất.

- Giải đơn vị (Công đoàn cấp trên cơ sở) có tỷ lệ thí sinh tham gia trên tổng số đoàn viên cao nhất.

Mỗi giải thưởng kèm theo bằng khen của LĐLĐ tỉnh

+ Giải thưởng ngày:

- 10 thí sinh có số điểm cao nhất mỗi ngày sẽ được nhận phần thưởng trị giá 50.000đ/phần.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ, Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc và Quyết định thành lập Tổ biên soạn câu hỏi và đáp án; Phân công trách nhiệm đối với các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi.

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi. Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh do Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, TP& TNXH tỉnh Đồng Nai cấp.

- Biên soạn Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi.

- Thiết kế phần mềm tổ chức cuộc thi.

- Đăng tải kế hoạch, thể lệ, đưa tin về cuộc thi trên Website, Facebook LĐLĐ tỉnh.

2. Các cấp Công đoàn trong tỉnh:

- Các công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo các CĐCS triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi và thông tin tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng tham gia cuộc thi.

- Các CĐCS triển khai kế hoạch, giới thiệu cuộc thi tại đơn vị mình và bố trí thời gian phù hợp cho đoàn viên và NLĐ tham gia.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống tội phạm trong ĐV& NLĐ năm 2019, đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh để được hướng dẫn, ĐT: 02513.941.262, đ/c Nguyễn Thị Phước An – CV Ban TG-NC, ĐT: 0934.119.203.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn