THÔNG BÁO BỔ SUNG CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI NGÀY 12/11/2019

THÔNG BÁO BỔ SUNG CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI NGÀY 12/11/2019

184 16/11/2019

THÔNG BÁO BỔ SUNG CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI NGÀY 12/11/2019:

Ban tổ chức xin thông báo bổ sung cá nhân đạt giải ngày 12/11/2019. Vì lý do gặp lỗi trong quá trình tổng hợp các cá nhân có thành tích tốt nhất trong ngày 12/11/2019, Ban Tổ chức bổ sung 01 cá nhân: 

     Lê Ngọc Ánh - SĐT: 0377088205. có số câu trả lời đúng: 18/20 - thời gian: 09 phút 34 giây. Xếp hạng thứ 4 của ngày 12/11/2019. 

    Rất mong nhận được sự thông cảm của quý A chị về sự bất tiện này.

    Đề nghị các cá nhân tham gia cuộc thi chỉ sử dụng một nick name cho một tài khoản, không thay đổi với bất kỳ lý do gì để không làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp kết quả của Ban Tổ chức. 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn