THÔNG BÁO THAY ĐỔI MÃ DỰ THI

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MÃ DỰ THI

08/04/2021 Báo cáo

THÔNG BÁO

      Do web site giới hạn 3000 lượt thi nên các thí sinh nếu k vào thi được với mã dự thi 18NDVV thì xin mời nhập mã dự thi mới là PEWWKK để tiếp tục thi tuần thứ 3 và các tuần tiếp theo. mật khẩu thi trắc nghiệm vẫn là bantuyengiao

                                                           Trân trọng

BAN TỔ CHỨC

BTG Huyện ủy

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.