Thông báo kết quả thi tuần I (22/3/2021-28/3/2021)

Thông báo kết quả thi tuần I (22/3/2021-28/3/2021)

30/03/2021 Báo cáo


BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUẦN 1


          Tuần 1 diễn ra từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021,  có 296 thí sinh đăng ký; Số thí sinh dự thi và được ghi nhận kết quả là 250 người, với 488 lượt thi (mỗi thí sinh được thi không quá 3 lần/tuần). Trong đó:

          - Số thí sinh trả lời đúng 9/9 câu hỏi trắc nghiệm là: 83/250 người, tỷ lệ 33.2%

          - Số thí sinh trả lời đúng dưới 50% số câu hỏi là: 58/250 thí sinh, tỷ lệ 23.2%

              Căn cứ kết quả tuần 1, Ban Tổ chức cuộc thi công bố thí sinh đạt giải như sau:

          - Giải nhất: Thí sinh Mai Trung Hiếu, đơn vị Công an huyện.

          - Giải nhì: Thí sinh Nguyễn Văn Lắm, đơn vị Công an huyện.

          - Giải ba: Thí sinh Lê Thị Vi, Trường Mẫu giáo Giao Thạnh.

          - Giải Khuyến khích:

          + Thí sinh Nguyễn Thị Minh Pha, đơn vị Đảng ủy xã Thạnh Hải

          + Thí sính Hồ Thị Mười, Trường Mẫu giáo Giao Thạnh.

          + Thí sinh Trần Thị Thu Thảo, Trường Mẫu giáo Giao Thạnh.

          Hàng tuần, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thông báo danh sách thí sinh đạt giải tuần. Khi kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng cho thí sinh đạt giải các tuần và giải tập thể theo kế hoạch.

                  Thạnh Phú, ngày 30/3/2021                                                                  

                                      BTC