Thể lệ cuộc thi

Thể lệ cuộc thi

26/03/2021 Báo cáo

THỂ LỆ CUỘC THI

“Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện

và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025”

-----

I. THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Thời gian

- Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 30/4/2021.

- Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 22/3/2021.

- Tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến: 07/5/2021

2. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đoàn viên, hội viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Nhân dân trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC

1. Nội dung

Tìm hiểu những nội dung, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Hình thức

2.1. Bước 01

- Thí sinh tham dự thi tại địa chỉ: https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-nghi-quyet-va-cac-van-ban-cu-the-hoa-nq-dai-hoi-dang-bo-tinh-huyen-nhiem-ky-2020-2025-4576   hoặc địa chỉ https://myaloha.vn/ , bấm vào “Dự thi”, nhập mã dự thi là 18NDVV để đăng ký thông tin và tham gia thi. Mật khẩu cuộc thi là: bantuyengiao 

2.2. Bước 02

- Thí sinh dự thi khai báo thông tin cá nhân bằng cách điền vào các ô bắt buộc theo yêu cầu, cụ thể:

+ Họ và tên.

+ Số điện thoại.

+ Tên cơ quan, đơn vị công tác.

- Sau khi hoàn thành các thao tác khai báo thông tin đầy đủ, thí sinh click vào Menu “Bắt đầu thi” để tiến hành bước vào phần dự thi của mình.

2.3. Bước 03:

- Thí sinh gia dự thi bằng cách trả lời 9 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 04 đáp án gợi ý (sắp xếp theo ký tự: A, B, C, D) để thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng. Sau khi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, người tham gia phải trả lời câu hỏi Dự đoán về số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi của đợt thi đó.

Khi thí sinh trả lời hết các câu hỏi của Ban Tổ chức đặt ra, nhấn nút Kết thúc và “Nộp bài” để hoàn thành phần thi của mình.

- Thời gian để mỗi thí sinh dự thi tối đa là 15 phút (tính từ khi thí sinh click vào Menu “Bắt đầu dự thi” đến khi thí sinh click vào Menu “Nộp bài” để kết thúc phần thi). Sau 15 phút mà thí sinh chưa hoàn thành phần thi của mình (chưa click vào Menu “Nộp bài” để kết thúc phần thi) thì phần mềm tự động cập nhật kết quả dự thi của thí sinh đó.

3. Căn cứ tính kết quả dự thi

- Mỗi thí sinh chỉ được tạo 01 tài khoản để dự thi và tham gia thi không quá 03 lần/tuần. Ban Tổ chức chỉ công nhận kết quả lần thi có kết quả cao nhất.

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tính kết quả dự thi của các thí sinh bằng các tiêu chí sau:

+ Trả lời đúng cả 09 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất của đợt thi đó.

+ Nếu kết quả dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thi xét đến thời gian hoàn thành bài thi.

III. GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng tuần: Hàng tuần, căn cứ vào kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức trao thưởng cho thí sinh đạt thành tích xuất sắc nhất (gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng), theo cơ cấu giải thưởng mỗi tuần cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất, mỗi giải trị giá                        500.000đ

- 01 giải Nhì, mỗi giải trị giá                          300.000đ

- 01 giải Ba, mỗi giải trị giá                           200.000đ

- 03 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá          100.000đ

2. Giải thưởng chung cuộc: Căn cứ vào kết quả thi tuần của các thí sinh, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng tập thể (gồm: Giấy khen của Ban Tổ chức, tiền thưởng) cho các đơn vị có thí sinh đạt giải tuần nhiều nhất; đơn vị có thí sinh tham gia nhiều nhất, theo cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

- Đơn vị có số lượt người đạt nhiều giải tuần nhất: 1.000.000đ.

- Đơn vị có số lượt người tham gia dự thi nhiều nhất: 1.000.000đ.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

1. Mỗi thí sinh chỉ được đăng nhập và tham gia thi không quá 03 lần/tuần.

2. Đối với những thí sinh có hành vi gian dối, cùng “một người” mà tạo nhiều tài khoản khác nhau hoặc tự ý thay đổi thông tin cá nhân trên hệ thống thi trực tuyến thì Ban Tổ chức sẽ “không công nhận” đối với thí sinh đó.

3. Thí sinh dự thi phải khai báo đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu. Trường hợp thí sinh khai báo thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được tính kết quả dự thi./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI