Ôn Sử ( Châu Phi, Khu vực Mĩ La Tinh ) lớp 11

18 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thảo Vy

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thảo Vy

Thảo Vy

HẠNG

2

Số điểm 88.89%

Thời gian làm 00:04:00

Thảo Vy

Thảo Vy

HẠNG

1

Số điểm 88.89%

Thời gian làm 00:03:24

Hoàng Uyên

Hoàng Uyên

HẠNG

3

Số điểm 55.56%

Thời gian làm 00:02:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan