THỂ LỆ PHẦN THI KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

THỂ LỆ PHẦN THI KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

19/01/2021

Thí sinh thi trắc nghiệm trực tuyến 01 lần tại Liên Đội, số lượng 30 câu, nhấn kết thúc để nộp bài, bao gồm:

- Kiến thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh;

- Luật trẻ em; Luật an toàn giao thông đường bộ;

- Các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện Bình Chánh.

BAN TỔ CHỨC

NHÀ THIẾU NHI HUYỆN BÌNH CHÁNH

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.