Thể Lệ

Thể Lệ

15/01/2021

 25/06/2020

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 08 giờ 3  phút, ngày 16/01/2021 đến 17 giờ, ngày 22/02/20210 trên website https://myaloha.vn

- Thí sinh vào đường link:https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-truc-tuyen-olympic-tieng-anh-nam-hoc-2020-2o21-4007 

- Nhấn vào dòng chữ “THAM GIA NGAY”, đăng nhập một trong các tài khoản Facebook, Zalo hoặc Gmail, cập nhật đầy đủ thông tin theo yêu cầu và bắt đầu THAM GIA thi. 

- Thông tin cá nhân phải chính xác: Họ Tên, Số điện thoại, Đơn vị, MSSV, Lớp.

Link hướng dẫn cập nhật thông tin đúng quy định: https://myaloha.vn/468999/blog/huong-dan-cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-25588

- Thời gian thi: 20 phút. Mỗi thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm (Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        - Giải thưởng cá nhân: BTC sẽ chấm chọn 03 thí sinh có nhiều đáp án đúng nhất, và trả lời trong thời gian sớm nhất để trao thưởng.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** Lưu ý: mỗi thí sinh chỉ được lập 01 tài khoản duy nhất để tham gia thi.  Nếu phát hiện thí sinh dùng 02 tài khoản, BTC sẽ hủy kết quả của thí sinh đó

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Hoàng Duy

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.