HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

12/01/2021


 16/01/2021

Nhằm thực hiện đúng tinh thần thể lệ cuộc thi và phản ánh chính xác kết quả thi của thí sinh BTC ra THÔNG BÁO yêu cầu các Thí sinh tham gia dự thi phải cập nhật Thông Tin của mình một cách chính xác và đúng theo BTC yêu cầu (hình minh họa).TRONG ĐÓ:


Họ Tên: Phải ghi đầy đủ họ và tên (Không viết tắt, biệt danh)

Số điện thoại: Là số thí sinh đang sử dụng (BTC sẽ gọi xác nhận người đạt giải)

Đơn vị: Giúp thống kê Thí sinh của từng Liên, Chi đoàn khoa tham gia.

MSSV, Lớp: của thí sinh.


BTC ra thông báo yêu cầu các Thí sinh tham gia phải thực hiện đúng các bước CẬP NHẬT THÔNG TIN trên.CÁC THÍ SINH KHAI THÔNG TIN KHÔNG ĐÚNG THEO YÊU CẦU CỦA BTC SẼ BỊ LOẠI BÀI DỰ THI. 


                                                                             BAN TỔ CHỨC HỘI THI XIN THÔNG BÁO

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Hoàng Duy

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

Bài viết liên quan