TOO and ENOUGH

20 câu 5 phút

Trạng thái:

Chọn TOO hoặc ENOUGH để hoàn tất các câu sau

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Tri Long

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

Nguyen Tri Long

Nguyen Tri Long

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Trí Long

Nguyễn Trí Long

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:09

 • 04

  Nguyễn Trí Long

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:19

 • 05

  Nguyen Tri Long

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:20

 • 06

  Bich Ha

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:30

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan