CÂU HỎI THI TUẦN THỨ 7 (Từ ngày 25/11 đến ngày 02/12/2019)

10 câu 5 phút

Trạng thái:

Tuần thi thứ 7 diễn ra từ ngày 25/11/2019 đến 02/12/2019

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Văn Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồ Tấn Đạt

Hồ Tấn Đạt

HẠNG

2

Số điểm 100%

Hà Trần

Hà Trần

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyet Dinh

Nguyet Dinh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Vi Hoang

  Số điểm: 100%

 • 05

  Xuan Mai nguyen

  Số điểm: 100%

 • 06

  Hồ Tấn Đạt

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Huong Nguyen

Dự Đoán 25 người đúng

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan