CÂU HỎI THI TUẦN 4 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 11/11/2019)

10 câu 5 phút

Trạng thái:

Cuộc thi tuần thứ 4 diễn ra từ ngày 04/11/2019 đến ngày 11/11/2019

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Văn Trung

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mai Hoàng Trường

Mai Hoàng Trường

HẠNG

2

Số điểm 100%

Hoàng Phan Phượng Vi

Hoàng Phan Phượng Vi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Hồ Tấn Đạt

Hồ Tấn Đạt

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyet Dinh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Dinh Nguyet

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyet Dinh

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan