Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

10 câu 5 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ong Thi Ngoc Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồng Hải Bùi Hữu

Hồng Hải Bùi Hữu

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:52

Cauthubongda

Cauthubongda

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:41

Nguyễn Thị Huế Tiên

Nguyễn Thị Huế Tiên

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:04:44

 • 04

  Nguyen Toan

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:02:09

 • 05

  Tô Minh Hiếu

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:04:17

 • 06

  Ong Thi Ngoc Linh

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:00:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan