Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

10 câu 5 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ong Thi Ngoc Linh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trương Gia Khang

Trương Gia Khang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

Hoàng Phước

Hoàng Phước

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:15

Trần Thị Bé Thơ

Trần Thị Bé Thơ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

 • 04

  Hoàng Phước

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 05

  Trần Thị Bé Thơ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 06

  Khang Lê

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan