Bài kiểm tra chương 1 hóa 11 cơ bản.

15 câu 30 phút

Trạng thái:

Bài thi gồm 15 câu hỏi trong thời gian 30 phút. 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Đông

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen the Trung

Nguyen the Trung

HẠNG

2

Số điểm 73.33%

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

HẠNG

1

Số điểm 73.33%

Nguyễn Tuấn Minh

Nguyễn Tuấn Minh

HẠNG

3

Số điểm 73.33%

 • 04

  Chu Khanh Duy (Fschool HL)

  Số điểm: 66.67%

 • 05

  Dang Minh Duc

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  Hanh Hanh

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan