Bài kiểm tra chương 1 hóa 11 cơ bản.

15 câu 30 phút

Trạng thái:

Bài thi gồm 15 câu hỏi trong thời gian 30 phút. 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Đông

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phương Thảo

Phương Thảo

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:20:44

Vu Xuan Duong (Fschool HL)

Vu Xuan Duong (Fschool HL)

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:31

Phùng Hương Giang

Phùng Hương Giang

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:00:41

 • 04

  Nguyen Phuc Bao Nguyen

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:01:39

 • 05

  Phùng Hương Giang

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:04:11

 • 06

  Long Hùng Bạch

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:02:25

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan