Đợt 1 (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

20 câu 45 phút

Trạng thái:

Đợt 1 hội thi diễn ra từ 09 giờ 00 ngày 09/9/2019 đến 09 giờ 00 ngày 14/9/2019. Các thi sinh tham gia Hội thi phải trả lời câu hỏi Dự đoán (nằm ở góc phải màn hình) trước khi thực hiện phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu trong 45 phút.


Chúc các thí sinh hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lương Tuấn Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bảo Linh Lê Thị

Bảo Linh Lê Thị

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:10:01

Thịnh đen

Thịnh đen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:13

Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Minh Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:18:23

 • 04

  Trần Nhung

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:07:09

 • 05

  Phuc Thinh

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:08:08

 • 06

  Nguyễn Thanh Nam

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:10:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan