Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

165 01/09/2019

Các thí sinh có thể tham khảo các nội dung trong đường dẫn bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin, chuẩn bị tốt cho phần thi của mình


1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Lương Tuấn Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

Bài viết liên quan