THỂ LỆ HỘI THI THEO DẤU CHÂN NGƯỜI

THỂ LỆ HỘI THI THEO DẤU CHÂN NGƯỜI

128 30/08/2019

1. Hình thức dự thi:

          - Mỗi thí sinh làm bài thi trên đường link của Ban Tổ chức Hội thi.

          - Thí sinh dự thi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và Di chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Kết quả thi sẽ được sắp xếp từ cao xuống thấp căn cứ trên số điểm và thời gian làm bài của thí sinh.

          2. Thời gian:

          Hội thi diễn ra từ ngày 01/9/2019 – đến hết ngày 30/9/2019 và sẽ chia thành 03 giai đoạn:

          -Giai đoạn 1: Từ ngày 01/9/2019 – 10/9/2019.

          -Giai đoạn 2: Từ ngày 11/9/2019 – 20/9/2019.

          -Giai đoạn 3: Từ ngày 21/9/2019 – 30/9/2019.

          3. Đối tượng dự thi:

          Cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn Phường và các đơn vị bạn.

          4. Đường link tham gia Hội thi: https://www.myaloha.vn/cuoc-thi/theo-dau-chan-bac-226

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Trần Phong Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.