[VIDEO] CLB THỰC HIỆN PHỎNG VẤN KHẢO SÁT TRONG TOÀN TRƯỜNG

[VIDEO] CLB THỰC HIỆN PHỎNG VẤN KHẢO SÁT TRONG TOÀN TRƯỜNG

13/12/2020

Thực hiện phỏng vấn tại Trường THCS Đồng Giao, Thành Phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình.