[VIDEO] CLB PHỎNG VẤN KHẢO SÁT THẦY CÔ, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

[VIDEO] CLB PHỎNG VẤN KHẢO SÁT THẦY CÔ, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

13/12/2020

Thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên Trường THCS Đồng Giao, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình.