[HÌNH ẢNH] CLB THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN TRONG TOÀN TRƯỜNG

[HÌNH ẢNH] CLB THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN TRONG TOÀN TRƯỜNG

10/12/2020

Phát thanh tuyên truyền cho toàn trường


Sinh hoạt CLB và buổi tuyên truyền tại các lớp học


Học sinh và những bài học về ATGT


Học sinh toàn trưởng hưởng ứng phong trào học và xây dựng văn hóa ATGT


Khảo sát trực tiếp học sinh về hành vi khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện


Khảo sát trực tiếp thầy cô về hành vi khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện


Phỏng vấn học sinh ở các khối học


Hướng ứngdự án đảm bảo an toàn ATGT khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện cho học sinh THCS toàn trường