BC: Thể lệ Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính 2019

BC: Thể lệ Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính 2019

221 26/08/2019

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực từ hành động của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên chung tay cùng chính quyền xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử, thân thiện, dân chủ, trong sạch và hiện đại. Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung về cải cách hành chính trong đoàn viên, hội viên; đồng thời tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến.

- Tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện những nội dung của Nghị quyết số 16, Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 54 của Quốc hội và những nội dung thành phố tổ chức triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Nội dung thi thiết thực, chất lượng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia.

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Thời gian tổ chức Hội thi: Từ ngày 22/8/2019 đến 11/9/2019.

Đề thi được công bố trên Trang Thông tin điện tử, Fanpage Tuổi trẻ Bình Chánh và Zalo Official Account Tư pháp Bình Chánh.

2. Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao thưởng: Dự kiến tháng 9 năm 2019.

3. Thành phần tham gia: học sinh đang học tập và sinh hoạt tại các trường THPT, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Huyện (trừ thành viên Ban Tổ chức Hội thi).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung, hình thức

a) Nội dung

- Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Huyện về thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2018 – 2020;

- Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2019 với chủ đề Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”;

- Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Huyện về Phát động thi đua cao điểm về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54”;

- Kết luận số 21- KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và Nghị quyết số 54/2017/QH của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 54/2017/QH của Quốc hội.

- Các bài viết tuyên truyền về cải cách hành chính trên trang Zalo Official Account Tư pháp Bình Chánh.

b) Hình thức

- Thí sinh tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ Trang Thông tin điện tử Tuổi trẻ Bình Chánh (http://tuoitrebinhchanh.org.vn/vn/Home.aspx) hoặc trên Fanpage Tuổi trẻ Bình Chánh (https://www.facebook.com/tuoitreBinhChanh/) hoặc trên Zalo Official Account Tư pháp Bình Chánh theo thời gian quy định nêu trên.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký và sử dụng một tài khoản duy nhất. Tài khoản hợp lệ là tài khoản đăng ký chính xác, cụ thể các thông tin cá nhân gắn với chủ tài khoản (thí sinh). Không giới hạn số lần thí sinh tham gia dự thi.

- Phần thi gồm 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm với 3 phương án trả lời (a, b, c) và câu hỏi dự đoán: có bao nhiêu lượt tham gia Hội thi trực tuyến. Thời gian đọc câu hỏi và đưa ra phương án trả lời tối đa là 10 phút.

2. Cơ cấu giải thưởng 

a) Cá nhân

Dựa trên kết quả dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức Hội thi sẽ chọn ra thí sinh có số câu trả lời đúng nhiều nhất và trả lời câu hỏi phụ đúng hoặc gần đúng nhất để trao giải thưởng, gồm Giấy khen của UBND huyện Bình Chánh và tiền thưởng, cụ thể:

 - 01 giải Nhất: 1.000.000 đồng/giải;

- 01 giải Nhì: 800.000 đồng/giải;

- 01 giải Ba: 700.000 đồng/giải;

- 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải;

b) Tập thể: 05 giải phong trào dành cho cơ quan, đơn vị có số lượt dự thi nhiều nhất: giấy khen của UBND huyện Bình Chánh và tiền thưởng 500.000 đồng/giải.

IIITỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp Huyện

- Thực hiện đăng tải Kế hoạch tổ chức Hội thi, đề thi, các nội dung tuyên truyền, phát động tham gia Hội thi, kết quả Hội thi trên Zalo Official Account Tư pháp Bình Chánh.

- Phân công cán bộ, công chức tham gia Ban Tổ chức, Ban Soạn đề thi, Ban Giám khảo Hội thi.

- Chịu trách nhiệm xây dựng bộ đề thi, đáp án Hội thi.

- Chủ trì, phối hợp Huyện đoàn tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện khen thưởng các cá nhân và các tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi.

- Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện kinh phí tổ chức Hội thi và tổng kết Hội thi.

2. Huyện đoàn Bình Chánh

- Chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Huyện để vận động các đối tượng tham gia dự thi theo Kế hoạch.

- Thực hiện đăng tải Kế hoạch tổ chức Hội thi, đề thi, các nội dung tuyên truyền, phát động tham gia Hội thi, kết quả Hội thi trên trang Thông tin điện tử Tuổi trẻ Bình Chánh (http://tuoitrebinhchanh.org.vn/vn/Home.aspx) hoặc trên Fanpage Tuổi trẻ Bình Chánh (https://www.facebook.com/tuoitreBinhChanh/)

- Phân công cán bộ, công chức tham gia Ban Tổ chức, Ban Soạn đề thi, Ban Giám khảo Hội thi.

- Chịu trách nhiệm thiết kế kỹ thuật tổ chức Hội thi trực tuyến, phục vụ tuyên truyền, phát động tham gia Hội thi./.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Huyện đoàn Bình Chánh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.