Unit 1 - TA 12 - Reading

5 câu 10 phút

Trạng thái:

Read the reading page 13 and choose the correct answers

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiền Triết THPT Giồng Riềng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Hiền Triết THPT Giồng Riềng

Lê Hiền Triết THPT Giồng Riềng

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Lê Hiền Triết THPT Giồng Riềng

Lê Hiền Triết THPT Giồng Riềng

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:35

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan