TNLT 02 (37-72)

37 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trần Cao Tần

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Yến

Yến

HẠNG

2

Số điểm 97.30%

Thời gian làm 00:02:25

Yến

Yến

HẠNG

1

Số điểm 97.30%

Thời gian làm 00:01:39

Yến

Yến

HẠNG

3

Số điểm 97.30%

Thời gian làm 00:04:50

 • 04

  Yến

  Số điểm: 94.59%

  Thời gian làm: 00:02:05

 • 05

  Yến

  Số điểm: 94.59%

  Thời gian làm: 00:02:58

 • 06

  Cao Ngọc Ánh

  Số điểm: 94.59%

  Thời gian làm: 00:03:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan