BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ LỰC ĐẨY ACSIMET

19 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Các em hãy chon đáp án đúng nhất.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Bùi Loan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Hồ Minh Anh

Nguyễn Hồ Minh Anh

HẠNG

2

Số điểm 52.63%

Thời gian làm 00:01:17

Huy Lê

Huy Lê

HẠNG

1

Số điểm 63.16%

Thời gian làm 00:12:21

Thư Thiên Bình

Thư Thiên Bình

HẠNG

3

Số điểm 31.58%

Thời gian làm 00:00:25

 • 04

  Thanh Dat Nguyen

  Số điểm: 31.58%

  Thời gian làm: 00:00:43

 • 05

  Thư Thiên Bình

  Số điểm: 31.58%

  Thời gian làm: 00:00:56

 • 06

  Nguyễn thế kiệt

  Số điểm: 26.32%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan