Hội thi trực tuyến tìm hiểu về HNDVN và quận Bình Tân

20 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Tìm hiểu về HNDVN và quận Bình Tân

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

NGỌC THƯ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huynhkieu

Huynhkieu

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Thị Thu Phượng

Nguyễn Thị Thu Phượng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Huynhkieu

Huynhkieu

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Thị Thu Phượng

  Số điểm: 100%

 • 05

  Phạm Lan

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyễn Thị Thu Phượng

  Số điểm: 100%

Bình luận - 1

Ảnh đại diện của bạn
Bình Tâm

Chúc mừng các bạn.

Trả lời Thích