Đề thi trắc nghiệm tim hiểu 90 năm ngày thành lập Đoàn

28 câu 20 phút

Trạng thái:

cuộc thi diễn ra từ ngày 26/2/2021 đến 26/3/2021

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Mạnh Quyết

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mạnh Quyết

Mạnh Quyết

HẠNG

2

Số điểm 82.14%

Mạnh Quyết

Mạnh Quyết

HẠNG

1

Số điểm 85.71%

Phú An

Phú An

HẠNG

3

Số điểm 28.57%

 • 04

  Mạnh Quyết

  Số điểm: 0%

 • 05

  Mạnh Quyết

  Số điểm: 0%

 • 06

  Dương Văn Mạnh

  Số điểm: 0%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn