THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT NHÌ BA CHUNG CUỘC

THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT NHÌ BA CHUNG CUỘC

18 23/03/2020

`Ban tổ chức xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt bài thi cuộc thi TỰ HÀO NGƯỜI ĐOÀN VIÊN TỰ NHIÊN.

Ban tổ chức xin gửi lời chúc mừng đến thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi TỰ HÀO NGƯỜI ĐOÀN VIÊN TỰ NHIÊN:

- Thí sinh Nghê Thị Thu Thùy  - MSSV: 3117060029 - Sinh viên lớp DSI117A1 Khoa SP Khoa học Tự nhiên trường Đại học Sài Gòn đạt giải NHẤT cuộc thi Tự hào Người Đoàn viên Tự nhiên.

Thí sinh Đoàn Quốc Sang  - MSSV: 3118030016 - Sinh viên lớp DHO1181 Khoa SP Khoa học Tự nhiên trường Đại học Sài Gòn đạt giải NHÌ cuộc thi Tự hào Người Đoàn viên Tự nhiên.

Thí sinh Trương Quốc Chí  - MSSV: 3117061018 - Sinh viên lớp DSI117B1 Khoa SP Khoa học Tự nhiên trường Đại học Sài Gòn đạt giải BA cuộc thi Tự hào Người Đoàn viên Tự nhiên.


Ban tổ chức sẽ thông báo về thông tin trao giải thưởng trên trang web cuộc thi. Các thí sinh đạt giải luôn theo dõi thông báo của Ban tổ chức nhé!

Trân trọng cảm ơn!

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn