Thể lệ thi Tự hào người Đoàn viên Tự nhiên

Thể lệ thi Tự hào người Đoàn viên Tự nhiên

112 01/03/2020

Bài thi gồm 25 câu trắc nghiệm. Thí sinh bấm chọn "Tham gia" để bắt đầu bài thi. Thí sinh bấm vào đáp án đúng nhất. Khi làm xong bài thi, thí sinh bấm chọn kết thúc để xem kết quả.

Mỗi thí sinh chỉ được làm bài 1 lần duy nhất trong bài thi đợt 1 và đợt 2. Ở đợt 3 cuộc thi, thí sinh có thể làm bài 2 lần bài thi.

Ban tổ chức sẽ chọn ra thí sinh có kết quả cao nhất mỗi tuần và giải nhất, nhì, ba chung cuộc để trao giải. 

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được tạo một tài khoản duy nhất để thi, nếu vi phạm sẽ không công nhận kết quả của thí sinh đó.

- Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin mà Ban tổ chức yêu cầu. 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn