Câu hỏi tìm hiểu về pháp luật giao thông đường bộ.

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Thí sinh cần hoàn thành 20 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 30 phút.

Mỗi tài khoản dự thi chỉ có 3 lượt tham dự.

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

OILA

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhatanh Nguyễn

Nhatanh Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Phạm Nữ Ngọc Châu

Phạm Nữ Ngọc Châu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Trần Lê Phương Linh

Trần Lê Phương Linh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Trịnh Thị Anh Đào

  Số điểm: 100%

 • 05

  Trịnh Thị Anh Đào

  Số điểm: 100%

 • 06

  Trịnh Thị Anh Đào

  Số điểm: 100%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn