Trắc Nghiệm Kiến Thức Kim Cương Căn Bản (TĐ9.19)

35 câu 20 phút

Trạng thái:

Ôn tập kiến thức kim cương căn bản, củng cố kỹ năng xử lý phản bác

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Bao Son

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thị Dung

Trần Thị Dung

HẠNG

2

Số điểm 42.86%

Thời gian làm 00:02:11

Đặng Ngọc Vân

Đặng Ngọc Vân

HẠNG

1

Số điểm 45.71%

Thời gian làm 00:09:13

Huỳnh trọng nhân

Huỳnh trọng nhân

HẠNG

3

Số điểm 22.86%

Thời gian làm 00:09:56

 • 04

  Dang Dai Chinh

  Số điểm: 2.86%

  Thời gian làm: 00:03:29

 • 05

  Kate Trần 1307

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Nguyễn Thuỷ Tiên

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan