Trắc Nghiệm Kiến Thức Kim Cương Căn Bản

35 câu 20 phút

Trạng thái:

Ôn tập kiến thức kim cương căn bản, củng cố kỹ năng xử lý phản bác

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Bao Son

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thiên Yết

Thiên Yết

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:25

Nguyen Phuong

Nguyen Phuong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:11

Minh Anh

Minh Anh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:45

 • 04

  Định Luật

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:49

 • 05

  Minh Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:48

 • 06

  Minh Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:39

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan