Trắc nghiệm kiến thức Đá Màu - Ngọc Trai

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Ôn tập kiến thức căn bản ĐÁ MÀU - NGỌC TRAI

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Bao Son

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vương Kỳ Anh

Vương Kỳ Anh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:02

Nguyen Bao Son

Nguyen Bao Son

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyen Phuong

Nguyen Phuong

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:20

 • 04

  Minh Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:24

 • 05

  Thiên Yết

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:52

 • 06

  Nguyen Bao Son

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan