Trắc nghiệm CZ - ECZ (TĐ9.19)

25 câu 15 phút

Trạng thái:

Bài tập trắc nghiệm giúp các bạn củng cố lại kiến thức, đồng thời mở rộng sâu hơn một vài khía cạnh lịch sử liên quan đến nguồn gốc và sự ra đời của đá CZ.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Bao Son

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vương Kỳ Anh

Vương Kỳ Anh

HẠNG

2

Số điểm 84%

Nguyen Bao Son

Nguyen Bao Son

HẠNG

1

Số điểm 96%

Smile Nguyễn

Smile Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Nguyễn Thuỷ Tiên

  Số điểm: 64%

 • 05

  Chíp Chíp

  Số điểm: 64%

 • 06

  Phạm Ngọc Nhi

  Số điểm: 60%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan