Trắc nghiệm CZ - ECZ (TĐ9.19)

25 câu 15 phút

Trạng thái:

Bài tập trắc nghiệm giúp các bạn củng cố lại kiến thức, đồng thời mở rộng sâu hơn một vài khía cạnh lịch sử liên quan đến nguồn gốc và sự ra đời của đá CZ.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyen Bao Son

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vương Kỳ Anh

Vương Kỳ Anh

HẠNG

2

Số điểm 84%

Thời gian làm 00:05:04

Nguyen Bao Son

Nguyen Bao Son

HẠNG

1

Số điểm 96%

Thời gian làm 00:01:33

Nguyễn Thuỷ Tiên

Nguyễn Thuỷ Tiên

HẠNG

3

Số điểm 64%

Thời gian làm 00:05:36

 • 04

  S A D

  Số điểm: 52%

  Thời gian làm: 00:05:52

 • 05

  Trần Thị Ánh

  Số điểm: 36%

  Thời gian làm: 00:01:12

 • 06

  Nguyễn Thuỷ Tiên

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan