TÀI LIỆU THAM KHẢO - LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

TÀI LIỆU THAM KHẢO - LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

30/08/2020

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

Các tài liệu tham khảo sử dụng cho Cuộc thi Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ.

1. Luật giao thông đường bộ (năm 2008).

2. Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (năm 2019).

BAN TỔ CHỨC

Vũ Sơn Hà

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.